Promitea podporuje digitální transformaci nákupních procesů


Supplier Relationship Management (SRM)

Usnadňuje dlouhodobou spolupráci mezi odběratelem a jeho dodavateli. Dodavatele je možné hodnotit dle mnoha kritérií a následně rozvíjet vzájemný vztah mezi odběratelem a jednotlivými dodavateli.

Sourcing

Optimalizuje náklady při nákupu zboží pomocí elektronických výběrových řízení a anglických, holandských a japonských aukcí. 

Katalogové nákupy

Automatizovaný katalogový nákup probíhá dle stanovených pravidel a procesů. Díky možnosti schvalování a kontroly rozpočtu dochází k redukci nákladů.

S cloudovou platformou Promitea dosahují velké i střední společnosti plné digitální transformace veškerých nákupů.

  • Celkové nákupy činí nejméně 50% celkových nákladů společnosti. 
  • Promitea sníží tyto náklady o více než 10% u projektu - ROI > 500%. 
  • Bez investic do hardwaru nebo softwaru, ve spolupráci s vašimi odborníky a bez nákladných konzultací.

Jak začít?

Tradiční ERP systémy se o něco opožďují za rychlým vývojem metod digitalizovaného nákupu. Proto jsme vybrali esenci těch nejlepších přístupů v optimalizaci nákupů a integrovali jsme je do základních modulů

a doplňkových modulů:

Novinky v našem blogu

Kvalifikovaní dodavatelé, kteří dokonale znají náš podnik, disponují potřebnými technologiemi, inovují a neustále se zlepšují jsou zdrojem konkurenční výhody pro každou firmu. Není proto překvapením, že nákupčí své know-how v oblasti řízení dodavatelů střeží jako oko v hlavě.

Po většinu své kariéry jsem se nákupním marketingem nemusel zabývat jednoduše proto, že jsem pracoval pro velké nadnárodní společnosti a navíc byl panel dodavatelů pevně dán a změnit dodavatele bylo stejně obtížně jako sněhové závěje na pyramidách.

Nákupní marketing je o neustálém prozkoumávání globálních dodavatelských trhů a hledání nových, inovativních dodavatelů. Jinými slovy, nákupní marketing se zaměřuje na identifikaci těch nejlepších z nejlepších.

Samozřejmě standardem je schválený panel kvalifikovaných dodavatelů, který si každá firma střeží jako oko v hlavě, protože to může být jeden z klíčových zdrojů konkurenční výhody.

Naše další společné kroky

Dostanete od nás přístup k demo verzi, webinář nebo osobní prezentaci.
Při workshopu rozebereme podrobnosti realizace včetně časového plánu a nákladů.
Poskytneme vám plný přístup do systému Promitea a nabídneme vám školení.
Nyní můžete začít používat systém Promitea.

Vyzkoušejte náš systém!

Během 30 dnů můžete bez poplatku vytvářet neomezený počet projektů.

Kontaktujte nás!

+420 588 003 460
info@apitea.com