Doplňkové moduly

Promitea integruje doplňkové moduly do systému, který je propojen s primárními moduly, jako je SRM, Sourcing a Katalogový nákup.

Klasifikace produktů

V posledních 20 letech se etablovaly standardní klasifikační systémy pro kategorie zboží a služeb. Jsou seřazeny hierarchicky do stromové struktury. Nejznámější jsou:

 • eCl@ss s cca 50,000 kategoriemi, nejvíce rozšířený v Evropě
 • UNSPSC United Nations Standards Products and Services Code rovněž s cca 50,000 kategoriemi, nejvíce užívaný v USA a v určitých odvětvích po celém světě
 • GPC Global Product Classification pro rychloobrátkové zboží
 • CPV Common Procurement Vocabulary pro veřejný sektor

Doplňují nebo nahrazují proprietární firemní klasifikační systémy skupin zboží, které nejsou tak podrobné jako klasifikační systémy uvedené výše. 

Systém Promitea je připraven převzít vaše kategorizování nákupních produktů.

Pokud byste chtěli přistoupit ke standardizaci, můžeme provést upload jakéhokoli standardního klasifikačního systému a podpořit změnu vašeho aktuálního systému na standardní.

EDI/WebEDI   

K výměně informací mezi nakupujícím a dodavateli používají zúčastnění pro řízení plnění elektronickou výměnu zpráv. Používají se standardy EDI jako je Edifact, cXML, Oddete a jiné.

Promitea tuto možnost nabízí. Na základě 30leté praxe však víme, že zavedení "EDI Classic" je nákladné, a proto je používáno tam, kde dochází k vysokému počtu opakovaných objednávek. 

Při nákupu produktů s vysokou hodnotou a proto nízkou četností objednávek je proto preferován WebEDI, protože počet transakcí je v tomto sektoru poměrně malý. To platí také pro výměnu dat s menšími dodavateli.

WebEDI běží podle následujících schémat:

 • Po generování objednávky (Orders) je v systému Promitea zobrazena dodavatelům v prohlížeči.
 • Dodavatel potvrdí objednávku (Ordrsp) a dodávku avizuje dodacím listem (Desadv).
 • Nakupující potvrdí obdržení dodávky zprávou o přijetí (Recadv).
 • Dodavatel vystaví na základě zprávy o přijetí fakturu (Invoic).
 • Platba za fakturu je převedena (Paymul).

Tento postup urychlí plnění s podstatně nižšími náklady a menší chybovostí, než jsou manuální postupy prováděné e-mailem nebo faxem nebo dokonce papírovými doklady.

ERP integrace 

Mnoho údajů potřebných pro nákupní projekty má zdroj v ERP systému zákazníka. K minimalizování příprav, provedení a vyhodnocení je třeba zautomatizovat výměnu dat mezi ERP a systémem Promitea.

To zahrnuje například následující údaje:

 • základní údaje o produktu a dodavatelích
 • certifikáty, technická data
 • katalogy produktů
 • údaje o záruce kvality, vrácení, nákladech na úpravy
 • datum dodání, odchylky od plánované doby dodávek
 • historická data průběhu projektu

Promitea používá pro tento typ údajů standarní formáty, které jsou běžné na trhu a postupy RestAPI, podle kterých je organizována výměna dat. Promitea nabízí technickou a organizační podporu při realizaci a testování těchto postupů.

Smlouvy

Řízené postupy mezi zúčastněnými zajišťují běžné smlouvy o výkonu. Promitea nabízí pro spravování smluv organizační rámcovou smlouvu, která se skládá z následujících formátů:

 • Meta data jsou definována a spravována v systému Promitea. Jsou to např: typy smluv, jejich názvy, smluvní partner, datum uzavření a konec platnosti, osoby zodpovědné za uzavření a správu. Jsou používány ve všech modulech.
 • Obsahy smluv. Jsou generovány mimo systém Promitea, popř. převzaty a spravovány externími zdroji. Odpovědnost připadá technickému nebo právnímu oddělení nebo jsou texty převzaty z instalovaného DMS. Promitea převezme tato data v transparentním modu.