Supplier relationship management


SRM řídí výměnu informací mezi nakupujícím a dodavateli. Tím dochází k trvalému zlepšení kvality a spolehlivosti dodávek. Vlastnosti komplexního strukturovaného systému Promitea:

  • rozšiřuje databázi dodavatelů o ty nejlepší dodavatele
  • automaticky a objektivně hodnotí dodavatele dle více kritérií
  • rozvíjí vztahy s dodavateli a tím trvale zlepšuje kvalitu a spolehlivost dodávek
  • rozšiřuje hodnocení na všechny dodavatele bez výrazných nákladů

To podstatné ve 4 minutách

Nákupní marketing

Náplní nákupního marketingu je permanentní skenování globálních dodavatelských trhů a identifikace nových potenciálních dodavatelů. Zaměřuje se na ty nejlepší a nejinovativnější dodavatele. 

Promitea nabízí vlastní databázi pro generování a správu neomezeného počtu dodavatelů a jejich dat. Tato databáze může být rozšířena pomocí ERP a rovněž použitím externích zdrojů, jako je např. databáze Kompass, která obsahuje více než 10 mil. dodavatelů z celého světa. Za další zdroj dat můžeme považovat samotnou registraci dodavatelů prostřednictvím dodavatelského portálu systému Promitea.

Dodavatelský portál

Dodavatelský portál je účinná podpora při automatickém sběru informací o nových potenciálních dodavatelích. Rovněž řídí komunikaci mezi odběratelem a dodavateli.

Je zřízen v systému Promitea pod doménou zákazníka nebo je integrován do webu nakupujícího. Obsahuje základní parametry aktuálně vypsaných nákupních projektů odběratele, které si může dodavatel prohlédnout. 

Onboarding

Onboarding nabízí následující funkce:

  • vlastní registraci dodavatelů. Po zalogování do dodavatelského portálu vloží dodavatel do prohlížeče svoje základní údaje na základě  specifikace zákazníka. 
  • ISQ (Initial Supplier Qualification). K údajům při vlastní registraci poskytne dodavatel odběrateli další data dle rozšířené specifikace zákazníka. Tyto údaje umožní automatické vstupní hodnocení všech nových dodavatelů.

Hodnocení dodavatelů

Hodnocení dodavatelů shrnuje plnění nejrůznějších hodnotících kritérií dodavateli. Promitea rozlišuje základní a doplňující údaje, a rovněž kvantitativní a kvalitativní kritéria.

Základní údaje Promitea přebírá ze zákaznického systému ERP nebo je obdrží od dodavatelů dle zadání zákazníka. Dodatečné údaje doplní specializované oddělení zákazníka.

Promitea zhodnotí poskytnutá data a propojí je automaticky do finálního hodnocení.

Rozvoj vztahů s dodavateli

Hodnocení dodavatelů zařadí dodavatele do tříd, které jsou předdefinovány zákazníkem, jako např. strategičtí, preferovaní, schválení a neschválení dodavatelé. Vybrané dodavatele pozve odběratel k rozvoji vztahů, kde předloží návrhy k možnému zlepšení a k tomu příslušná opatření.

Odběratel a dodavatelé k tomuto využívají komunikační systém s přesně předdefinovanými pravidly postupů. Systém poté odsouhlasí návrhy a příslušná opatření mezi zákazníkem a dodavateli, vymění doprovodná data a dokumenty a sleduje průběh zdokonalování.