Služby

Doprovodíme vás na cestě k digitální transformaci vašich nákupů.

Pro tyto účely vám nabízíme následující služby:

Poradenství

Dle vašich potřeb pro vás rádi provedeme buď celkovou realizaci vašich nákupních projektů, nebo pouze jejich částí. 

Naše poradenství zahrnuje činnosti již od analýzy aktuální situace, až po naplánování rozsáhlé digitální transformace vašich nákupů. 

Nejlepší výsledky dosahujeme při práci v teamech, které se skládají z vašich odborných pracovníků a našich konzultantů. Tak spojíme vaši hlubokou znalost specifických trhů a nákupního prostředí s naším know-how.

Příklady:

 • analýzy vašich nákupů s ohledem na materiálové a procesní náklady, které se vztahují ke kategoriím a dodavatelům 
 • zavedení standardního klasifikačního systému
 • organizační změny zajišťování nákupů za použití pracovních postupů dle nastavených pravidel
 • volba nejúčinnějších strategií sourcingu
 • optimální nastavení SRM k trvalému vylepšení struktury dodavatelů

Školení  

Před zavedením systému Promitea vám nabízíme všeobecné i specifické školení pro jednotlivé moduly.  

Požadavky na školení jsou různé v závislosti na modulu a dostupném know-how. Například na proškolení zkušeného pracovníka nákupu v modulu Sourcing stačí pouze jeden den. Po tomto školení umí již se systémem efektivně pracovat.

Kompletní školení SRM musí být intenzivnější.  

Dle našich zkušeností je třeba několik hodin na proškolení individuálního žadatele, při kterém ho uvedeme do problematiky katalogového nákupu.

Školení provádí naši odborníci. Zároveň spolupracujeme s lektory, kteří mají letité zkušenosti se školením celého rozsahu digitálního nákupu.

Projekty

Zavedení každého z modulů vyžaduje projektovou práci, která je vždy rozdílná.

Většinou se skládá z: 

 • vytvoření přístupu k systému
 • nastavení parametrů, které se vztahují k organizaci a rolím individuálních pracovníků
 • nastavení parametrů k řízení individuálního postupu činností
 • transferu dat z ERP a jiných kmenových dat
 • informací dodavatelů
 • transferu katalogů dodavatelů do systému Promitea.

Osvědčilo se nám organizování workshopů, na kterých odborníci nákupního oddělení a systému Promitea vyhodnotí rozsah prací a rozhodnou, které úkoly jednotlivě převezmou.

Podle potřeby poskytne Promitea celkovou realizaci včetně vedení projektu.

Podpora

Naše podpora je vám k dispozici v pracovní dny od 8:00 do 17:00

Naši odborníci vám jsou k dispozici v němčině, angličtině a češtině. Další jazyky jsou na vyžádání.

Podpora se skládá z:

 • Help Desk (1st level support) pro řešení chyb v obsluze nebo všeobecné dotazy. Help Desk nabízíme buď jako součást ročního servisního poplatku, nebo za fixní poplatek za každou započatou čtvrthodinu.
 • Telefonické konzultace k optimálnímu nastavení parametrů Promitea v aktuálním nákupním projektu
 • Všeobecné konzultace po telefonu nebo jako webinář

Můžete se zúčastnit pravidelných seminářů online nebo v naší kanceláři.