Katalogový nákup


Procurement (katalogový nákup) se v systému Promitea zaměřuje na položky kategorie C, resp. na nepřímé nákupy s cílem minimalizovat procesní náklady, urychlit dodání zakázek a snížit cenu zboží.

Používání jednotných závazných katalogů v celé společnosti vede až k 10% úsporám při nákupech zboží.

Snižuje náklady v logistice a servisních službách standardizací zboží s výraznými provozními náklady (např. tiskárny)

Procentuálně vyjádřeno jsou mnohem vyšší úspory u procesních nákladů. Pohybují se mezi 50 a 80%. Následně se uvolní kapacita nákupního oddělení pro strategické úkoly.

To podstatné ve 4 minutách

Přehled katalogového nákupu v systému Promitea

Katalogy

Výchozí bod zajišťování nákupu jsou katalogy nejrůznějších kategorií výrobků.

Promitea používá: 

  • existující katalogy, které jsou spravovány v zákaznickém systému ERP
  • katalogy dodavatelů, které si Promitea uloží v různých formátech
  • katalogy dodavatelů nebo obchodních míst, využití OCI a Punch Out
  • katalogy vytvořené v systému Promitea

V systému Promitea si mohou zákazníci vybrat nejvhodnější katalogy mezi soutěžícími dodavateli v určité kategorii např. pomocí metod sourcingu. Pořizovací ceny, aktualizace a jiné podmínky jsou řízeny smlouvami s dodavateli.

Nákupní košík

Zajišťování katalogového nákupu zprostředkuje Promitea přímo žadatelům. Ti obdrží přístup k autorizovaným katalogům a zvolí požadované zboží, popř. ho přesunou do nákupního košíku tak, jak je zvykem v e-shopu.

Zákazníci vyberou zboží pouze ze schválených katalogů, tak dojde k nákupu za nejlepší ceny a podmínky.

Schvalování

Jednotlivé produkty popř. nákupní košíky jsou v rámci postupu předány schvalovatelům, kteří povolí provedení objednávky.  K tomu Promitea poskytne komplexní seznam pravidel, která zajistí, že nákup proběhne v rámci firemních směrnic a schváleného rozpočtu.

Schvalovatelé jsou určeni v závislosti na ceně a kategorii zboží a jsou oprávněni jmenovat své zástupce.  

Rozpočet

Promitea dovolí definici rozpočtu pro organizační jednotku zákazníka a pro kategorii nakupovaného zboží. Dostupnost rozpočtu je aktualizována u každého schváleného nákupu a je zobrazena schvalovateli. Tak nemůže dojít k nekontrolovanému nákupu a je zajistěno dodržování limitu rozpočtu.

Plnění

Na základě zvoleného zboží popř. nákupního košíku Promitea vytvoří objednávku. Systém ji pošle:

  • ERP systému, pokud ERP převezme zbývající plnění včetně nastavení fakturace
  • vlastnímu procesnímu systému EDI, který je součástí systému Promitea

Systém EDI je k dispozici ve dvou alternativách:

  • EDI Classic, odpovídající mezinárodním standardům, jako je např. Edifact nebo cXML pro dodavatele, kteří rovněž tyto standardy užívají
  • WebEDI pro menší dodavatele bez systému EDI, WebEDI převezme kompletní průběh od objednávky až po vystavení faktury. Dodavatel potřebuje pouze prohlížeč.