Promitea blog

Bottleneck focused marketing

Metoda „bottleneck focused marketing“ identifikuje „palčivý problém“ zákazníka a vyřeší jej lépe než kdokoli jiný. V praxi to funguje třeba takhle: „Podíval jsem se na všechnu jejich internetovou reklamu a pomocí všeobecně dostupných nástrojů jsem udělal základní analýzu. Zpracoval jsem to do stručné prezentace, kde jsem uvedl – tady jste, tohle jsou chyby, tohle jsou příležitosti a takhle bych to optimalizoval já. Soubor jsem poslal přímo majiteli společnosti s tím, že bychom se měli urychleně setkat. Odpověděl obratem.

Manažeři, nebuďte při zavádění elektronických nástrojů v nákupu na úrovni zaměstnanců naivní

Tento článek nehovoří o světě, jaký by měl být, ale o světě jaký je. Na základě praktických zkušeností se zaváděním software Promitea ve firmách doporučujeme manažerům silový a důsledný přístup. Naopak „měkký“ přístup, založený na dobrovolnosti, přesvědčování o benefitech a spoléhání na princip sněhové koule nefunguje.

Máte v týmu technologického nadšence

Mýtus a realita zavádění elektronických výběrových řízení v malých a středních firmách

Elektronizace výběrového řízení je obecně považována za efektivní nástroj ke zvýšení transparentnosti, férovosti, rychlosti výběrového řízení a k dosažení podstatných úspor nákladů.

Již tato věta by měla manažery a majitele malých a středních firem přesvědčit, že elektronizaci výběrových řízení neboli e-tenderingový (e-sourcingový) nástroj ve své firmě potřebují. Realita je však jiná a většina malých a středních podniků v elektronizaci firemního nákupu zaostává za všeobecně uznávanou dobrou praxí.

Reporty a Dodržování standardů

Manažery obvykle zajímají dva typy nákupních reportů. Diagnostické reporty shrnují výsledky, tzn. výsledek výběrového řízení, kolik výběrových řízení za časové období, jaká úspora, vytížení nákupčích, dashboard dodavatele.

Naopak Procesní reporty informují o typu výběrových řízení, počtu účastníků, dynamice e-aukce, délce výběrového řízení, nestandardní operace nákupčích/interních zákazníků.

Kolik uspoří kvalitní nákupní proces?

Na konci prezentace vrcholnému vedení, kde jsem musel složitě obhajovat přínos drobné investice do optimalizace nákupního procesu, už to ředitel prodeje nevydržel: "Přestaňte ho s..t, Když jsme chtěli CRM, které stojí o minimálně jednu nulu víc než tohle SRM, taky jsme nediskutovali, jestli to jako fakt potřebujeme a jestli je ROI dost rychlé. Naši zákazníci tyhle portály mají všichni. A protože nejsou idioti a protože my, doufám, taky nejsme idioti, tak ho potřebujeme."

Přínosy efektivního nákupního procesu

Manažeři už jsou doslova alergičtí na nabubřelá marketingová sdělení, která slibují zázraky na počkání, nemožné do tří dnů a dokonalé zvládnutý firemní nákup nejpozději do týdne, který se okamžitě projeví úsporami W% v nákupní ceně, X% v administrativních nákladech, Y% v ušetřeném času, Z% v zlepšení kvality, a na další abrakadabra už mi chybí písmenka.

Rozhodli jsme se proto prozkoumat reálné zkušenosti uživatelů nákupního software Promitea. Pro pořádek uvádíme i kontext v jakém bylo výsledku dosaženo:

Firemní nákup ve 21. století

Firemní nákup jde dělat prostřednictvím telefonu, emailu, excelu, a manuálních reportů. Ale otázka je proč, když na trhu existuje celá řada levných řešení, které nákup převedou do 21. století. Promitea je nákupní software, který zefektivňuje všechny klíčové oblasti výběrových řízení a řízení vztahů s dodavateli. Neslibujeme zázračná řešení, okamžité a dramatické úspory ani bezpracné řízení nákupu. Pojďme si na konkrétních příkladech ukázat, jak Promitea řeší nejpalčivější nákupní problémy.

Stránky