Promitea blog

Softwarové přídavky vlastní výroby jako brzda efektivního nákupu

V tomto článku se podrobně podíváme na problematiku softwarových přídavků domácí výroby, které najdeme v mnoha podnicích a které přes všechnu snahu obvykle představují zásadní brzdu efektivního a profesionálního nákupu. Nejdříve si ukážeme, že softwarové přídavky vznikly z pragmatických důvodů a v mnoha firmách částečně nahrazují funkci propracovaných nákupních software. Následně na příkladu z praxe ukážeme jednoduchý audit nákupních přídavků. Stejně tak si na praktickém příkladu ukážeme, jak systém přídavků (ne)funguje.

Nákupní marketing: Krok k inovaci ve vašem podnikání

Nákupní marketing je o neustálém prozkoumávání globálních dodavatelských trhů a hledání nových, inovativních dodavatelů. Jinými slovy, nákupní marketing se zaměřuje na identifikaci těch nejlepších z nejlepších.

Samozřejmě standardem je schválený panel kvalifikovaných dodavatelů, který si každá firma střeží jako oko v hlavě, protože to může být jeden z klíčových zdrojů konkurenční výhody.

Nákupní compliance

Nákupní compliance se obvykle definuje jako dodržování zákonných i interních pravidel, postupů a politik v oblasti nákupu zboží nebo služeb. Jinými slovy, prostřednictvím nákupní compliance měříme, jak organizace dodržuje interní i externí předpisy a standardy při provádění nákupních operací, z nichž nejvýznamnější jsou:

Respektování externích předpisů a standardů: tzn. třeba zákon o veřejných zakázkách, ochrana spotřebitele, duševní vlastnictví, ochrana dat a další externí regulace, které přímo nebo nepřímo souvisejí s nákupním procesem.

Doprovodíme Vás na cestě k digitální transformaci vašich nákupů

Na základě vašich potřeb jsme tu pro vás s celkovou realizací nebo pouze s vybranými částmi projektů.

Naše poradenství pokrývá vše od analýzy vaší současné situace až po plánování rozsáhlé digitální transformace vašich nákupů.
Nejlepší výsledky dosahujeme ve spolupráci v týmech, kde spojujeme vaše odborníky s našimi konzultanty. Tím se propojuje vaše hluboká znalost trhu s naším know-how.

Naše služby:

- Analýza nákupů s ohledem na materiálové a procesní náklady.

- Zavedení standardního klasifikačního systému.

Spojení efektivity a standardizace v nákupním procesu

V Promitea jsme neustále na cestě k optimalizaci vašeho nákupního řetězce. Integrujeme doplňkové moduly do našeho systému, který je šikovně propojen s primárními moduly jako je SRM, Sourcing a Katalogový nákup.
Jak to děláme?

Klasifikace produktů: Systém Promitea je připraven převzít vaše kategorizování nákupních produktů, ať už se jedná o standardní klasifikační systémy jako eClass, UNSPSC nebo jiné.

Digitální transformace

Digitální transformace nákupů je tady! S novým konceptem Katalogového nákupu (Procurement) přicházíme s revolučním způsobem, jak usnadnit a zefektivnit nákupní proces ve vaší firmě.

Tradiční postupy nákupních oddělení často zatěžují zaměstnance zbytečnými úkoly a zpomalují celý proces. Ale s Katalogovým nákupem přesunujeme kontrolu a možnosti přímo k vám, do vašich odborných oddělení.
Co to pro nákupčí znamená v praxi?

Stránky