Promitea blog

Jak vybrat pro váš nákup optimální systém digitalizace?

Chcete-li digitalizovat vaše nákupní procesy, je důležité přihlédnout k celé řadě různých aspektů. Úmyslně nemluvíme o výběru „nejlepšího“ systému jako takového, ale o systému, který je pro vás funkčně a cenově optimální, to znamená nejlepší vzhledem k potřebám a možnostem vašeho nákupu.

V podstatě jsou dvě možnosti, jak nákup digitalizovat:

Systematický přístup k vývoji nákupu od operativy po strategii

Nákupní funkce v B2B oblasti prošly v posledních 30 letech bouřlivým vývojem. Až do devadesátých let minulého století byl nákup v rámci firmy považován za podřadnou funkci. Jeho úkolem bylo zajistit operativní zásobování firmy materiálním zbožím a službami podle nároků a zadání výroby. Činnosti nákupu v podstatě spočívaly v prostudování tištěných katalogů, návštěvách veletrhů dodavatelů a probíhaly za použití tužky a papíru, později faxu, emailu a Excelu. Cílem nákupčího bylo „stáhnout“ dodavatele na co nejnižší cenu.

Část 2 - Sourcing

K Sourcingu řadíme elektronické poptávky, výběrová řízení a aukce. Pomocí těchto metod jsou nejčastěji nakupovány tzv. klíčové položky. Pro tyto položky existuje trh s více alternativními dodavateli, kteří jsou z pohledu nákupu zaměnitelní a v soutěži jsou na podobné úrovni.

Digitalizace nákupních procesů posiluje konkurenční schopnost firem (úvodní část)

Nákup představuje minimálně 50 % celkových nákladů společnosti, v automobilové branži je to dokonce až 80 %. Optimalizace nákupních procesů pomocí jejich digitalizace může být proto velmi přínosná. Zde ovšem vyplývá otázka: Jak nejlépe zahájit digitální transformaci nákupů?