Promitea blog

Část 2 - Sourcing

K Sourcingu řadíme elektronické poptávky, výběrová řízení a aukce. Pomocí těchto metod jsou nejčastěji nakupovány tzv. klíčové položky. Pro tyto položky existuje trh s více alternativními dodavateli, kteří jsou z pohledu nákupu zaměnitelní a v soutěži jsou na podobné úrovni.

Digitalizace nákupních procesů posiluje konkurenční schopnost firem (úvodní část)

Nákup představuje minimálně 50 % celkových nákladů společnosti, v automobilové branži je to dokonce až 80 %. Optimalizace nákupních procesů pomocí jejich digitalizace může být proto velmi přínosná. Zde ovšem vyplývá otázka: Jak nejlépe zahájit digitální transformaci nákupů?