Promitea podporuje digitální transformaci nákupních procesů


Supplier Relationship Management (SRM)

Usnadňuje dlouhodobou spolupráci mezi odběratelem a jeho dodavateli. Dodavatele je možné hodnotit dle mnoha kritérií a následně rozvíjet vzájemný vztah mezi odběratelem a jednotlivými dodavateli.

Sourcing

Optimalizuje náklady při nákupu zboží pomocí elektronických výběrových řízení a anglických, holandských a japonských aukcí. 

Katalogové nákupy

Automatizovaný katalogový nákup probíhá dle stanovených pravidel a procesů. Díky možnosti schvalování a kontroly rozpočtu dochází k redukci nákladů.

S cloudovou platformou Promitea dosahují velké i střední společnosti plné digitální transformace veškerých nákupů.

  • Celkové nákupy činí nejméně 50% celkových nákladů společnosti. 
  • Promitea sníží tyto náklady o více než 10% u projektu - ROI > 500%. 
  • Bez investic do hardwaru nebo softwaru, ve spolupráci s vašimi odborníky a bez nákladných konzultací.

Jak začít?

Tradiční ERP systémy se o něco opožďují za rychlým vývojem metod digitalizovaného nákupu. Proto jsme vybrali esenci těch nejlepších přístupů v optimalizaci nákupů a integrovali jsme je do systému Promitea pomocí primárních modulů

a doplňkových modulů:

Novinky v našem blogu

Pod označením “Katalogový nákup” (Procurement) se rozumí nákupní proces, který využívá katalogové údaje.

K Sourcingu řadíme elektronické poptávky, výběrová řízení a aukce. Pomocí těchto metod jsou nejčastěji nakupovány tzv. klíčové položky. Pro tyto položky existuje trh s více alternativními dodavateli, kteří jsou z pohledu nákupu zaměnitelní a v soutěži jsou na podobné úrovni.

SRM v systému Promitea optimalizuje pomocí digitální komunikace vztahy mezi nákupním oddělením a dodavateli. Cíl SRM je zahájení a rozvoj úzké a trvalé spolupráce mezi nákupem a dodavateli, která je přínosem pro obě strany.

Naše další společné kroky

Dostanete od nás přístup k demo verzi, webinář nebo osobní prezentaci.
Při workshopu rozebereme podrobnosti realizace včetně časového plánu a nákladů.
Poskytneme vám plný přístup do systému Promitea a nabídneme vám školení.
Nyní můžete začít používat systém Promitea.

Vyzkoušejte náš systém!

Během 30 dnů můžete bez poplatku vytvářet neomezený počet projektů.

Kontaktujte nás!

+420 588 003 460
info@apitea.com