Promitea podporuje digitální transformaci nákupních procesů


Supplier Relationship Management (SRM)

Usnadňuje dlouhodobou spolupráci mezi odběratelem a jeho dodavateli. Dodavatele je možné hodnotit dle mnoha kritérií a následně rozvíjet vzájemný vztah mezi odběratelem a jednotlivými dodavateli.

Sourcing

Optimalizuje náklady při nákupu zboží pomocí elektronických výběrových řízení a anglických, holandských a japonských aukcí. 

Katalogové nákupy

Automatizovaný katalogový nákup probíhá dle stanovených pravidel a procesů. Díky možnosti schvalování a kontroly rozpočtu dochází k redukci nákladů.

S cloudovou platformou Promitea dosahují velké i střední společnosti plné digitální transformace veškerých nákupů.

  • Celkové nákupy činí nejméně 50% celkových nákladů společnosti. 
  • Promitea sníží tyto náklady o více než 10% u projektu - ROI > 500%. 
  • Bez investic do hardwaru nebo softwaru, ve spolupráci s vašimi odborníky a bez nákladných konzultací.

Jak začít?

Tradiční ERP systémy se o něco opožďují za rychlým vývojem metod digitalizovaného nákupu. Proto jsme vybrali esenci těch nejlepších přístupů v optimalizaci nákupů a integrovali jsme je do základních modulů

a doplňkových modulů:

Novinky v našem blogu

Nákupní compliance se obvykle definuje jako dodržování zákonných i interních pravidel, postupů a politik v oblasti nákupu zboží nebo služeb. Jinými slovy, prostřednictvím nákupní compliance měříme, jak organizace dodržuje interní i externí předpisy a standardy při provádění nákupních operací, z nichž nejvýznamnější jsou:

Respektování externích předpisů a standardů: tzn. třeba zákon o veřejných zakázkách, ochrana spotřebitele, duševní vlastnictví, ochrana dat a další externí regulace, které přímo nebo nepřímo souvisejí s nákupním procesem.

Příjemce musí listovat několikastránkovým dokumentem plným nesrozumitelných a z jeho pohledu zbytečných informací.

Dalším velkým varovným signálem je přemíra textu a čísel i absence přehledného a vizuálního shrnutí, které ukazuje současný stav a vybízí ke konkrétní akci.

Neshrnuje klíčové úkoly nákupu.

Pokud se v reportu neuvádějí klíčové úkoly včetně strategických aspektů, vedení a potřeb interních zákazníků, je to signál, že není zacílen na to, co je skutečně důležité.

Na základě vašich potřeb jsme tu pro vás s celkovou realizací nebo pouze s vybranými částmi projektů.

Naše poradenství pokrývá vše od analýzy vaší současné situace až po plánování rozsáhlé digitální transformace vašich nákupů.
Nejlepší výsledky dosahujeme ve spolupráci v týmech, kde spojujeme vaše odborníky s našimi konzultanty. Tím se propojuje vaše hluboká znalost trhu s naším know-how.

Naše služby:

- Analýza nákupů s ohledem na materiálové a procesní náklady.

- Zavedení standardního klasifikačního systému.

Naše další společné kroky

Dostanete od nás přístup k demo verzi, webinář nebo osobní prezentaci.
Při workshopu rozebereme podrobnosti realizace včetně časového plánu a nákladů.
Poskytneme vám plný přístup do systému Promitea a nabídneme vám školení.
Nyní můžete začít používat systém Promitea.

Vyzkoušejte náš systém!

Během 30 dnů můžete bez poplatku vytvářet neomezený počet projektů.

Kontaktujte nás!

+420 588 003 460
info@apitea.com