Rozvoj dodavatelů: klíč k dlouhodobě úspěšnému nákupu

Kvalifikovaní dodavatelé, kteří dokonale znají náš podnik, disponují potřebnými technologiemi, inovují a neustále se zlepšují jsou zdrojem konkurenční výhody pro každou firmu. Není proto překvapením, že nákupčí své know-how v oblasti řízení dodavatelů střeží jako oko v hlavě.

Bohužel, mnoho manažerů si neuvědomuje, že kvalitní dodavatelský panel je obvykle výsledkem mnoha let práce a rozvoje dodavatelů a často k řízení dodavatelů přistupují lehkomyslně, tzn. zbytečné konflikty, neuvážené změny dodavatelů kvůli "několika korunám," nesystematický rozvoj a řízení.

My se zaměříme na poslední bod, kdy to sice jde i prostřednictvím e-mailu, excelu a základních funkcí ve vašem podnikovém software, ale stejně tak jde objednávky posílat poštou, faktury do systému zadávat manuálně a dodavatele hledat v telefonním seznamu. Naopak dobrá praxe dnes spočívá v promyšleném využívání modulů SRM (řízení vztahů s dodavateli), které standardně nabízejí tyto funkcionality:

(1) Dodavatelský portál a funkce registrace umožňuje snadnou registraci a efektivně spravuje informace o nových (potenciálních) dodavatelích a usnadňuje tak prvotní komunikaci mezi odběratelem a dodavateli.

(2) Modul kvalifikace dodavatelů umožňuje získat podrobné informace o dodavateli jako finanční zdraví, certifikace, strojní vybavení a technologie, výrobkové portfolio, inovační potenciál atd. Součástí kvalitního modulu je i systém řízení dokumentů dodavatelů.

(3) Hodnocení dodavatelů na základě různých kritérií. která lze sbírat automaticky (certifikace, kvalita, reklamace, dodávková spolehlivost, vývoj cen, rozvojové programy) nebo jsou hodnoceny jednotlivými odděleními a následně agregovány do výsledné známky. Na základě hodnocení jsou potom dodavatelé rozřazení do několika skupin od "black list" až po "strategické dodavatele."

(4) Rozvoj dodavatelů, který funguje jako komunikační nástroj, který v každém okamžiku eviduje počet otevřených témat, jejich aktuální stav, na čí straně je míč, přínos.

Jako vždy platí, že software je pouze nástroj, který je přesně tak dobrý nebo špatný, jak s ním zacházíte a využíváte jej. Mnoho nákupních oddělení ani neví, že by mělo dodavatele aktivně a strategicky řídit, takže jim pořízení software připadá jako naprostá zbytečnost, práce navíc a schovají se za obecné tvrzení, že "tohle všechno už přece víceméně děláme." A doufají, že se jich ředitel nebo jednatel nezeptá "tak mi to ukaž, jak to v současnosti funguje." Naopak firmy, které si uvědomují význam řízení vztahů s dodavateli, vědí, že od určitého momentu to již bez kvalitního software nepůjde. Na trhu naštěstí existuje dostatek řešení pro všechny rozpočty a potřeby, stačí si jen vybrat a následně modul opravdu využívat ku prospěchu společnosti..

Věříme, že SRM od Promitea vám umožní inovovat a dosáhnout konkurenční výhody. Kontaktujte nás pro další informace.