Sourcing


Promitea zefektivní průběh poptávek, výběrových řízení a aukcí  při nákupu klíčových produktů, které činí průměrně více než 50% celkové hodnoty nákupů společností.

  • Rychlý úvod díky intuitivnímu vedení uživatele.
  • Ulehčení od rutinních úkonů při strategických nákupech.
  • Kratší doba zpracování se snížením nákladů až na 45%.
  • Minimalizace vstupních cen o 5 - 15%.

To podstatné ve 4 minutách

RFI - Request for Information

RFI definuje rámcové podmínky nákupního procesu na základě požadavků nákupního oddělení. Po přednesení požadavku pozve RFI libovolný počet dodavatelů k elektronickému odevzdání prvotní nabídky. 

Promitea automaticky vyhodnotí přijaté nabídky od dodavatelů, a tím vytvoří podklady pro další kroky projektu s dodavateli, kteří se kvalifikovali do užšího výběru.

RFQ - Request for Quotation 

Nákup může být volitelně zahájen přímo pomocí RFQ na základě vyslovení požadavku.

RFQ je obvykle podrobnější než RFI a zahrnuje popis požadovaného zboží, nepeněžní kritéria a přiložené dokumenty.

Promitea RFQ automaticky hodnotí obdržené nabídky.

Z důvodu zefektivnění přípravy projektu a úspory času jsou kopírována data z dřívějších projektů a/nebo převzata z již existujících podkladů.

ERA - Anglická reverzní aukce

Elektronické aukce následují za RFQ jako další vyjednávací metoda k nákupu zboží s vysokou pořizovací cenou.

Během ERA nejsou souběžně hodnoceny pouze ceny, ale rovněž všechna definovaná kritéria.

Zákazník může buď vyhodnotit celkové nabídky nebo může pomocí volby "Cherry Picking" zhodnotit jednotlivé pozice.

ERA probíhá jako online aukce během cca 30 minut. Pokud je třeba, může zákazník prodloužit její dobu.

Dále jsou k dispozici alternativy aukce TCO a aukce Cost drill down.

DRA  - Holandská reverzní ticker aukce

DRA je velmi efektivní a jednoduchá forma aukce. Je zahájena s nereálně nízkou cenou zboží. Systém navyšuje v průběhu aukce cenu v předdefinovaných krocích a intervalech. Dodavatelé pozorují vývoj ceny. 

První dodavatel, který akceptuje stisknutím klávesy aktuální cenu, je vítěz aukce.

Přiostřená verze DRA neskončí po tomto akceptování, ale začne běžet v opačném směru prezentováním nižších cen. Všichni dodavatelé mají šanci akceptovat nižší ceny. Kdo zůstane jako poslední ve hře, je vítěz.

JRA - Japonská reverzní ticker aukce

JRA je rovněž velmi efektivní a jednoduchá aukce. Je zahájena nereálně vysoce nasazenou cenou zákazníkem. Systém snižuje cenu v předdefinovaných krocích a intervalech. Dodavatelé pozorují vývoj ceny a musí stisknutím klávesy potvrdit její akceptování. Tím zůstávají ve hře.

S klesající cenou aukci opouští méně soutěživí dodavatelé. Poslední, který akceptuje nejnižší cenu, je vítěz této aukce.

Reporty & Compliance

Výsledky RFI, RFQ a jiných aukcí jsou shromážděny pro zákazníky a dodavatele v protokolech a standardních reportech a jsou jim elektronicky zaslány.

Výsledky reportu jsou součástí hodnocení dodavatelů v modulu SRM.

K dalším analýzám a výsledkům jsou k dispozici nástroje pro Business Intelligence. S jejich pomocí můžete předvídat budoucí vývoj a provádět hodnocení, která přesahují systémy, jako je např. e-Spend.

Veškerá zadání do systému všech účastníků jsou archivována a zaznamenána v logu. Tím je umožněno souvislé monitorování všech kroků a dodržování pravidel compliance, která jsou definována zákazníkem.