Novinky ve verzi 3.10: Nové globální funkce

Kompletní seznam novinek ve verzi 3.10

Nastavení dashboardu

Nově si můžete nakonfigurovat vlastní dashboard v každém ze svých modulů. 

       

Po kliknutí na tlačítko „Konfigurovat dashboard“ vpravo nahoře zvolíte požadované oblasti a jejich pořadí.

           

Na dashboardu pak uvidíte požadované oblasti a získáte okamžitý přehled např. o důležitých termínech, probíhajících výběrových řízeních nebo dodavatelích čekajících na schválení.

Nastavení vlastních VOP

Vaši obchodní partneři musí při prvním vstupu do Promitea odsouhlasit pravidla užívání aplikace. Nabízíme možnost vložení textu vašich vlastních obchodních podmínek.

Schvalování dodavatelů

Pokud registrace nových dodavatelů podléhá ve vaší společnosti schvalování, máte kromě „Schválení“ nebo „Zamítnutí“ možnost „Požádat o doplnění chybějících údajů“. Tuto funkci můžete použít v případě, že dodavatel v registraci nedostatečně nebo chybně vyplnil údaje o své organizaci. Po kliknutí na „Požádat o doplnění informací“ vyplníte pole, ve kterém upřesníte, jaké informace žádáte. Poté je dodavateli odeslána e-mailová notifikace.

Aktualizace údajů zadaných při registraci

Dodavatelé mohou později aktualizovat informace, které uvedli o své organizaci při registraci v záložce „Kvalifikace“. Registrační dotazník najdou v hlavním menu po kliknutí na „Hodnocení dodavatelů“ a po vybrání hodnocení „Registrace“.

Klasifikační systém – uzamčení kategorie, atributy

V klasifikačním systému v detailu kategorie můžete využít novou funkci „Uzamčeno pro dodavatele“. Pokud zaškrtnete toto políčko, nemohou se do této kategorie vaši dodavatelé registrovat.

V záložce „Atributy“ můžete ke kategorii přidat atributy pro definici položek. 

Záložka pro poznámky v detailu dodavatele

V katalogu dodavatelů v detailu dodavatele jsme připravili novou záložku „Poznámky“. Sem vkládáte poznámky ke konkrétnímu dodavateli, které uvidí i vaši kolegové.