Novinky ve verzi 3.11: Vylepšené funkce v modulu SOURCING

Kompletní seznam novinek ve verzi 3.11

Definování názvu fáze výběrového řízení

Ve formuláři pro nastavení fáze výběrového řízení je nyní nové pole "Název". Zde můžete zadat vlastní název pro tuto fázi.

Název je pak zobrazen za zkratkou příslušné fáze.

Obchodní podmínky: možnost rozkopírování obchodní podmínky na všechny položky

Tuto novou funkci využijete ve výběrových řízeních, ve kterém je mnoho položek a u každé položky potřebujete vytvořit stejnou obchodní podmínku. Postupujete tak, že v levém menu VŘ zvolíte "Obchodní podmínky" a pomocí tlačítka "+Vytvořit" ji standardně vytvoříte. Poté ji označíte a kliknete na tlačítko vpravo "Kopírovat na všechny položky".

Obchodní podmínka je tak rozkopírována ke všem položkám.

Nabídková síň: nový sloupec "Počet nabídek" a zpřehlednění nabídkové síně

Pokud jste v nastavení fáze zaškrtli "Kombinace nejlepších nabídek" (Cherry picking), zobrazí se pro větší přehlednost ve vyhodnocení sloupec "Počet nabídek". Nově se v nabídkové síni zobrazuje údaj o počtu a stavu pozvánek.

Pokud je v nabídkové síni velké množství položek a dodavatelů, může být vyhodnocení nepřehledné. Pro zafixování prvního sloupce a řádku klikněte nejprve na ikonu . Poté, co se nabídková síň otevře v novém okně, klikněte na ikonu .

Zaslání notifikace dodavateli po změně nastavení VŘ

Pokud v průběhu VŘ změníte jeho nastavení, bude v případě, že upřesníte změny, dodavateli odeslána notifikace.

Poté, co vrátíte VŘ k podávání nabídek, upřesněte změny, které jste provedli. V případě, že požadujete, aby dodavatel přepracoval svoji nabídku, zaškrtněte políčko "Nechat dodavatele přepracovat odeslané nabídky" a vyplňte "Upřesnění změn". Dodavatel bude pak informován e-mailovou notifikací. Pokud si nepřejete, aby dodavateli byla notifikace poslána, pole "Upřesnění změn" nevyplňujte.

Tato informace pak bude pomocí e-mailové notifikace předána dodavateli.

Protokol položek v hlavním menu

V protokolu položek najdete seznam položek ze všech stavů výběrových řízení, informace např. o jejich množství, současné nákupní ceně, vítězné ceně nebo o dodavateli.

Protokol si můžete sestavit ze sloupců na následující obrazovce. Je zde možnost filtrování a exportu do Excelu.