Novinky ve verzi 3.11: Vylepšené funkce pro dodavatele

Kompletní seznam novinek ve verzi 3.11

Příprava nabídky v Excelu

Dodavatelé si mohou nabídku připravit v Excelu. Nejprve si vyexportují soubor kliknutím na tlačítko "Exportovat" ve sloupci "Připravovaná nabídka".

V excelovském souboru dodavatel vyplní žlutě označené sloupce. Pokud se jedná o vyplnění obchodní podmínky, kde je na výběr z několika hodnot, je třeba kliknout na šipku vedle příslušné buňky, rozbalit a vybrat hodnotu.

Poté dodavatel klikne v nabídkové síni na tlačítko "Importovat" a vybere soubor k importu.

Nabídka je v nabídkové síni připravena k odeslání. Po kontrole dodavatel klikne na "Odeslat nabídku".

Zadání alternativní položky v nabídkové síni

V případě, že zadavatel VŘ povolil možnost podat nabídku pro alternativní položky, zobrazí se v nabídkové síni sloupec "Název alternativy".

Po kliknutí na ikonu  se otevře následující okno.

Po vyplnění dodavatel klikne na tlačítko "Uložit". Název alternativy se pak zobrazí v nabídkové síni.

Rozkopírování hodnoty obchodní podmínky ke všem položkám

V případě, že je ve VŘ obsaženo mnoho položek se stejnou obchodní podmínkou a dodavatel bude zadávat stejnou hodnotu, má možnost ji rozkopírovat.

Hodnotu obchodní podmínky vyplní u první položky a klikne na ikonu .

Pro potvrzení klikne na "Ano" a hodnota obchodní podmínky se rozkopíruje ke všem položkám s touto obchodní podmínkou.

Výběr příjemce na straně zadavatele pro zaslání zprávy

Pokud dodavatel posílá všeobecnou zprávu zadavateli (vytvoří se po kliknutí na obálku v hlavním menu), může si vybrat konkrétního příjemce ze strany zadavatele, kterému bude zpráva doručena.

Možnost vytvoření dokumentu

Dodavatel má možnost vložit dokument do aplikace, aniž by ho k tomu zadavatel předem vyzval. V hlavním menu klikne na "Dokumenty" a poté na tlačítko "+Vytvořit". Otevře se následující formulář. Dodavatel vybere typ dokumentu a nahraje ho pomocí kliknutí na tlačítko "Soubor" v dolní části formuláře. Pokud je třeba, vyplní data o jeho platnosti. Pak klikne na tlačítko "Uložit" a pokud dokument podléhá schvalování, tak potvrdí kliknutím na "Ano" jeho odeslání ke schválení.