Digitalizace nákupních procesů posiluje konkurenční schopnost firem (úvodní část)

Nákup představuje minimálně 50 % celkových nákladů společnosti, v automobilové branži je to dokonce až 80 %.

Optimalizace nákupních procesů pomocí jejich digitalizace může být proto velmi přínosná.

Zde ovšem vyplývá otázka:

                                              Jak nejlépe zahájit digitální transformaci nákupů?

Stávající ERP systémy za nejnovějšími metodami optimalizace nákupů zaostávají. Mnoho start-upů z IT branže rozpoznalo tuto mezeru na trhu a vyvinulo digitální nákupní platformy. Jsou postaveny na internetu, využívají cloudové technologie a doplňují ERP systémy těmi nejefektivnějšími nákupními metodami.

Tyto platformy ovšem mají svoji cenu, kterou každý podnikatel nechce nebo nemůže zaplatit.

Náš cíl bylo umožnit digitální transformaci nákupů také malým a středním podnikům s omezeným rozpočtem, a proto jsme vyvinuli cloudový systém Promitea dle následujících zásad:

  • zacílení na podstatné funkce, díky kterým je s 20% náklady dosaženo více než 80% úspor
  • malé a střední podniky nepotřebují zásah externího poradce, systém Promitea zavedou rychle se stávajícími zaměstnanci
  • návratnost investice do zavedení projektu je již v prvním roce provozu přes 500 %!

Ke zdařilé integraci funkcí systému Promitea dochází mezitím nejen v malých a středních podnicích, ale i ve firmách s ročním obratem několika miliard. Jak jsme toho dosáhli? 

Nákup lze rozdělit do následujících oblastí:

  • strategický nákup: týká se položek typu A známé ABC-analýzy a nejdůležitějších dodavatelů
  • operativní nákup: soustředí se na tzv. klíčové položky (položky typu B) s vysokými jednotkovými cenami, popř. s velkým objemem nákupu
  • katalogový nákup: určený pro položky typu C – standardní položky

Pro tyto jmenované oblasti nabízí Promitea následující specifické metody:

  • SRM pro strategický nákup
  • Sourcing pro operativní nákup
  • Procurement pro katalogový nákup

Po zavedení digitální transformace nákupu se otevírá prostor pro jeho další optimalizaci. 

Data získaná pomocí nahoře uvedených metod mohou posloužit k systematickému vylepšení nákupních nástrojů. Tím dochází ke zdokonalování nákupního procesu a posílení role nákupu ve firmě.

Dr. František Bumba