Řízení vztahu s dodavateli

Sledujte seriál článků k tématu Řízení vztahu s dodavateli - Supplier relationship management, které jsou publikovány na stránkách Ústavu ekonomiky a managementu VŠCHT Praha.

Řízení vztahu s dodavateli: definice a vymezení vůči ostatním digitálním nástrojům

Typické funkce systému Řízení vztahu s dodavateli