Strategické nástroje

Promitea nabízí strategické nástroje (šablony dokumentů), které jsou využívané v nákupu. Pomáhají při přípravě nákupních strategií, vyjednávání a při řešení krizových situací.

Krizový management

Dokument slouží pro potřeby komunikace nákupu s top managementem v období krize. Cílem reportu je strukturovaně a stručně top management informovat o současných výzvách, kterým nákup čelí, o jejich vývoji v čase, o navrhovaných opatřeních, o tom, co nákup reálně potřebuje a jaké další výzvy je potřeba mít na radaru.

Plánovač jednání

Dokument slouží pro přípravu jednání nákupu s dodavatelem. Nákup v dokumentu zanalyzuje současnou situaci a připraví podrobný plán pro jednání.

Zápis z jednání

Dokument je určen pro zápis jednání nákupu s dodavatelem.

Komoditní příručka

Dokument slouží pro shrnutí klíčových informací o nakupované komoditě a klíčových nákupních metodách. Může pomoci při přípravě nákupní strategie nebo vyjednávání.

Žádost o navýšení ceny

Dokument Vám pomůže přehledně shrnout obchodní případ a zamyslet se nad optimálním postupem při řízení žádosti dodavatele o zvýšení ceny.