Novinky ve verzi 3.11

Vážení uživatelé,

ve verzi 3.11 jsme pro Vás připravili následující nové nebo vylepšené funkce:

Nové funkce v katalogu dodavatelů

  • Dashboard dodavatele: Po kliknutí na název organizace dodavatele se otevře obrazovka s přehledem údajů o dodavateli a jeho aktivitách.
  • Ověřování údajů podle rejstříku ARES: V profilu organizace ověříte podle IČ údaje zadané dodavatelem při registraci.
  • Přehled komunikace mezi nákupní organizací a dodavatelem: V detailu dodavatele najdete novou záložku "Komunikace", ve které jsou na jednom místě zprávy, které byly při komunikaci s tímto dodavatelem odeslány nebo přijaty.

více informací zde

Vylepšené funkce v modulu SOURCING

  • Nastavení fáze výběrového řízení: definování vlastního názvu
  • Obchodní podmínky: rozkopírování obchodní podmínky ke všem položkám
  • Nabídková síň: nový sloupec "Počet nabídek" a zpřehlednění nabídkové síně pro vyhodnocení
  • Protokol položek: informace o položkách ve výběrových řízeních

více informací zde

Vylepšené funkce pro dodavatele

  • Nabídková síň: import položek z Excelu, možnost rozkopírování hodnoty obchodní podmínky ke všem položkám, vkládání alternativních položek
  • Zprávy: výběr konkrétního příjemce na straně zadavatele
  • Dokumenty: vložení dokumentu bez předchozí výzvy

více informací zde